CVH-Pravilnik o cestarini-visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Na temelju članka 63. stavka 1. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj: 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09., 124/09., 153/09. i 73/10.), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK
O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje visina godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada).

Članak 2.

Godišnju naknadu plaćaju vlasnici motornih i priključnih vozila.
Godišnja se naknada plaća za 12 mjeseci unaprijed, računajući od dana ovjere tehničke ispravnosti vozila.
Godišnja naknada naplaćena za motorna i priključna vozila čiji vlasnici imaju prebivalište odnosno sjedište na području pojedine županije odnosno Grada Zagreba, prihod je županijske uprave za ceste te županije odnosno proračuna Grada Zagreba.

Članak 3.

Godišnja naknada izračunava se prema izrazu GN = ON×K, u kojem je:
GN - iznos godišnje naknade u kunama,
ON - osnovna naknada,
K - korektivni koeficijent.
Osnovna naknada iznosi 215,00 kuna.

Članak 4.

Korektivni koeficijent (K), ovisno o kategorizaciji vozila, iznosi:

Red. br. Vrsta vozila Kriterij za izračun naknade Osnovna naknada Korektivni koeficijent
1. MOPED (L1, L2, L6)   215,00 kn 0,00
2. MOTOCIKL (L3, L4, L5, L7)     0,35
3. OSOBNI AUTOMOBIL (M1) V < 1001 cm3   0,84
    V = 1001 - 1600 cm3   1,74
    V = 1601 - 2000 cm3   2,10
    V = 2001 - 2500 cm3   3,49
    V > 2500 cm3   5,59
4. AUTOBUS (M2, M3) dvije osovine - Najveća dopuštena masa (NDM)    
    NDM <= 5000 kg   6,60
    NDM = 5001 kg - 6000 kg   7,70
    NDM = 6001 kg - 7000 kg   8,80
    NDM = 7001 kg - 8000 kg   9,90
    NDM = 8001 kg - 9000 kg   10,90
    NDM = 9001 kg - 10000 kg   11,80
    NDM = 10001 kg - 11000 kg   12,70
    NDM = 11001 kg - 12000 kg   13,70
    NDM = 12001 kg - 13000 kg   14,60
    NDM = 13001 kg - 14000 kg   15,40
    NDM = 14001 kg - 15000 kg   15,90
    NDM = 15001 kg - 16000 kg   16,50
    NDM = 16001 kg - 17000 kg   17,00
    NDM = 17001 kg - 18000 kg   18,00
    NDM > 18000 kg   18,00
    tri osovine    
    NDM <= 5000 kg   6,60
    NDM = 5001 kg - 6000 kg   7,70
    NDM = 6001 kg - 7000 kg   8,80
    NDM = 7001 kg - 8000 kg   9,90
    NDM = 8001 kg - 9000 kg   10,90
    NDM = 9001 kg - 10000 kg   11,80
    NDM = 10001 kg - 11000 kg   12,70
    NDM = 11001 kg - 12000 kg   13,70
    NDM = 12001 kg - 13000 kg   14,60
    NDM = 13001 kg - 14000 kg   15,60
    NDM = 14001 kg - 15000 kg   17,60
    NDM = 15001 kg - 16000 kg   18,50
    NDM = 16001 kg - 17000 kg   19,00
    NDM = 17001 kg - 18000 kg   19,50
    NDM = 18001 kg - 19000 kg   20,00
    NDM = 19001 kg - 20000 kg   20,90
    NDM = 20001 kg - 21000 kg   21,80
    NDM = 21001 kg - 22000 kg   22,60
    NDM = 22001 kg - 23000 kg   23,40
    NDM = 23001 kg - 24000 kg   24,20
    NDM = 24001 kg - 25000 kg   25,00
    NDM = 25001 kg - 26000 kg   26,00
    NDM > 26000 kg   26,00
    četiri osovine    
    NDM <= 5000 kg   6,60
    NDM = 5001 kg - 6000 kg   7,70
    NDM = 6001 kg - 7000 kg   8,80
    NDM = 7001 kg - 8000 kg   9,90
    NDM = 8001 kg - 9000 kg   10,90
    NDM = 9001 kg - 10000 kg   11,80
    NDM = 10001 kg - 11000 kg   12,70
    NDM = 11001 kg - 12000 kg   13,70
    NDM = 12001 kg - 13000 kg   14,60
    NDM = 13001 kg - 14000 kg   15,60
    NDM = 14001 kg - 15000 kg   17,60
    NDM = 15001 kg - 16000 kg   18,50
    NDM = 16001 kg - 17000 kg   19,00
    NDM = 17001 kg - 18000 kg   19,50
    NDM = 18001 kg - 19000 kg   20,00
    NDM = 19001 kg - 20000 kg   20,90
    NDM = 20001 kg - 21000 kg   21,80
    NDM = 21001 kg - 22000 kg   22,60
    NDM = 22001 kg - 23000 kg   23,40
    NDM = 23001 kg - 24000 kg   24,20
    NDM = 24001 kg - 25000 kg   25,00
    NDM = 25001 kg - 26000 kg   26,00
    NDM = 26001 kg - 27000 kg   27,00
    NDM = 27001 kg - 28000 kg   28,00
    NDM = 28001 kg - 29000 kg   29,00
    NDM = 29001 kg - 30000 kg   30,00
    NDM = 30001 kg - 31000 kg   31,00
    NDM = 31001 kg - 32000 kg   32,00
    NDM > 32000 kg   32,00
5. TERETNI AUTOMOBIL (N1) NDM < 1000 kg   2,20
    NDM = 1001 kg - 2000 kg   3,50
    NDM = 2001 kg - 3000 kg   4,60
    NDM = 3001 kg - 3500 kg   6,50
6. TERETNI AUTOMOBIL (N2) NDM = 3500 kg - 5000 kg   6,60
    NDM = 5001 kg - 6000 kg   7,70
    NDM = 6001 kg - 7000 kg   8,80
    NDM = 7001 kg - 8000 kg   9,90
    NDM = 8001 kg - 9000 kg   10,90
    NDM = 9001 kg - 10000 kg   11,80
    NDM = 10001 kg - 11000 kg   12,70
    NDM = 11001 kg - 12000 kg   13,70
7. TERETNI AUTOMOBIL (N3) dvije osovine    
    NDM = 12001 kg - 13000 kg   14,60
    NDM = 13001 kg - 14000 kg   15,60
    NDM = 14001 kg - 15000 kg   16,60
    NDM = 15001 kg - 16000 kg   17,70
    NDM = 16001 kg - 17000 kg   18,70
    NDM = 17001 kg - 18000 kg   19,80
    NDM > 18000 kg   19,80
    tri osovine    
    NDM = 12001 kg - 13000 kg   14,30
    NDM = 13001 kg - 14000 kg   15,40
    NDM = 14001 kg - 15000 kg   16,50
    NDM = 15001 kg - 16000 kg   17,60
    NDM = 16001 kg - 17000 kg   18,70
    NDM = 17001 kg - 18000 kg   19,80
    NDM = 18001 kg - 19000 kg   20,90
    NDM = 19001 kg - 20000 kg   22,00
    NDM = 20001 kg - 21000 kg   23,10
    NDM = 21001 kg - 22000 kg   24,20
    NDM = 22001 kg - 23000 kg   25,30
    NDM = 23001 kg - 24000 kg   26,40
    NDM = 24001 kg - 25000 kg   27,50
    NDM = 25001 kg - 26000 kg   28,60
    NDM > 26000 kg   28,60
    četiri i više osovina    
    NDM = 12001 kg - 13000 kg   14,30
    NDM = 13001 kg - 14000 kg   15,40
    NDM = 14001 kg - 15000 kg   16,50
    NDM = 15001 kg - 16000 kg   17,60
    NDM = 16001 kg - 17000 kg   18,70
    NDM = 17001 kg - 18000 kg   19,80
    NDM = 18001 kg - 19000 kg   20,90
    NDM = 19001 kg - 20000 kg   22,00
    NDM = 20001 kg - 21000 kg   23,10
    NDM = 21001 kg - 22000 kg   24,20
    NDM = 22001 kg - 23000 kg   25,30
    NDM = 23001 kg - 24000 kg   26,40
    NDM = 24001 kg - 25000 kg   27,50
    NDM = 25001 kg - 26000 kg   28,60
    NDM = 26001 kg - 27000 kg   29,70
    NDM = 27001 kg - 28000 kg   30,80
    NDM = 28001 kg - 29000 kg   31,90
    NDM = 29001 kg - 30000 kg   33,00
    NDM = 30001 kg - 31000 kg   34,10
    NDM = 31001 kg - 32000 kg   35,20
    NDM > 32000 kg   35,20
8. PRIKLJUČNO VOZILO (O1) naplata za period valjanosti ovjere označavanja registarskom tablicom - 3 godine    
    NDM <= 750 kg   1,00
9. PRIKLJUČNO VOZILO (O2) NDM < 1000 kg   1,10
    NDM = 1001 kg - 2000 kg   2,20
    NDM = 2001 kg - 3000 kg   3,30
    NDM = 3001 kg - 3500 kg   4,40
10. PRIKLJUČNO VOZILO (O3) osim poluprikolice (PP) NDM = 3501 kg - 5000 kg   5,50
    NDM = 5001 kg - 6000 kg   6,05
    NDM = 6001 kg - 7000 kg   6,60
    NDM = 7001 kg - 8000 kg   7,15
    NDM = 8001 kg - 9000 kg   7,70
    NDM = 9001 kg - 10000 kg   8,80
11. PRIKLJUČNO VOZILO (O4) osim poluprikolice (PP) dvije osovine    
    NDM = 10001 kg - 11000 kg   9,90
    NDM = 11001 kg - 12000 kg   11,00
    NDM = 12001 kg - 13000 kg   12,10
    NDM = 13001 kg - 14000 kg   13,20
    NDM = 14001 kg - 15000 kg   14,30
    NDM = 15001 kg - 16000 kg   15,40
    NDM = 16001 kg - 17000 kg   16,50
    NDM = 17001 kg - 18000 kg   17,60
    NDM > 18000 kg   17,60
    tri i više osovina    
    NDM = 10001 kg - 11000 kg   12,10
    NDM = 11001 kg - 12000 kg   13,20
    NDM = 12001 kg - 13000 kg   14,30
    NDM = 13001 kg - 14000 kg   15,40
    NDM = 14001 kg - 15000 kg   16,50
    NDM = 15001 kg - 16000 kg   17,60
    NDM = 16001 kg - 17000 kg   18,70
    NDM = 17001 kg - 18000 kg   19,80
    NDM = 18001 kg - 19000 kg   20,90
    NDM = 19001 kg - 20000 kg   22,00
    NDM = 20001 kg - 21000 kg   23,10
    NDM = 21001 kg - 22000 kg   24,20
    NDM = 22001 kg - 23000 kg   25,30
    NDM = 23001 kg - 24000 kg   26,40
    NDM > 24000 kg   26,40
12. PRIKLJUČNO VOZILO (O3) poluprikolice (PP) jedna osovina    
    osovinsko opterećenje = 3501 kg - 5000 kg   5,50
    osovinsko opterećenje = 5001 kg - 6000 kg   6,60
    osovinsko opterećenje = 6001 kg - 7000 kg   7,70
    osovinsko opterećenje = 7001 kg - 8000 kg   8,80
    osovinsko opterećenje = 8001 kg - 9000 kg   9,90
    osovinsko opterećenje = 9001 kg - 10000 kg   11,00
    osovinsko opterećenje > 10000 kg   11,00
    dvije osovine    
    zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg - 5000 kg   4,40
    zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg - 6000 kg   5,50
    zbroj osovinskih opterećenja = 6001 kg - 7000 kg   6,60
    zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg - 8000 kg   7,70
    zbroj osovinskih opterećenja = 8001 kg - 9000 kg   8,80
    zbroj osovinskih opterećenja = 9001 kg - 10000 kg   9,90
    osovinsko opterećenje > 10000 kg   9,90
    tri osovine    
    zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg - 5000 kg   3,30
    zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg - 6000 kg   4,40
    zbroj osovinskih opterećenja = 6001 kg - 7000 kg   5,50
    zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg - 8000 kg   6,60
    zbroj osovinskih opterećenja = 8001 kg - 9000 kg   7,70
    zbroj osovinskih opterećenja = 9001 kg - 10000 kg   8,80
    osovinsko opterećenje > 10000 kg   8,80
13. PRIKLJUČNO VOZILO (O4) poluprikolice (PP) jedna osovina    
    osovinsko opterećenje <= 10000 kg   11,00
    osovinsko opterećenje > 10000 kg   11,00
    dvije osovine    
    zbroj osovinskih opterećenja <= 10000 kg   8,80
    zbroj osovinskih opterećenja = 10001 kg - 11000 kg   9,90
    zbroj osovinskih opterećenja = 11001 kg - 12000 kg   11,00
    zbroj osovinskih opterećenja = 12001 kg - 13000 kg   12,10
    zbroj osovinskih opterećenja = 13001 kg - 14000 kg   13,20
    zbroj osovinskih opterećenja = 14001 kg - 15000 kg   14,30
    zbroj osovinskih opterećenja = 15001 kg - 16000 kg   15,40
    zbroj osovinskih opterećenja = 16001 kg - 17000 kg   16,50
    zbroj osovinskih opterećenja = 17001 kg - 18000 kg   17,60
    zbroj osovinskih opterećenja > 18000 kg   17,60
    tri osovine    
    zbroj osovinskih opterećenja <= 10000 kg   11,00
    zbroj osovinskih opterećenja = 10001 kg - 11000 kg   12,10
    zbroj osovinskih opterećenja = 11001 kg - 12000 kg   13,20
    zbroj osovinskih opterećenja = 12001 kg - 13000 kg   14,30
    zbroj osovinskih opterećenja = 13001 kg - 14000 kg   15,40
    zbroj osovinskih opterećenja = 14001 kg - 15000 kg   16,50
    zbroj osovinskih opterećenja = 15001 kg - 16000 kg   17,60
    zbroj osovinskih opterećenja = 16001 kg - 17000 kg   18,70
    zbroj osovinskih opterećenja = 17001 kg - 18000 kg   19,80
    zbroj osovinskih opterećenja = 18001 kg - 19000 kg   20,90
    zbroj osovinskih opterećenja = 19001 kg - 20000 kg   22,00
    zbroj osovinskih opterećenja = 20001 kg - 21000 kg   23,10
    zbroj osovinskih opterećenja = 21001 kg - 22000 kg   24,20
    zbroj osovinskih opterećenja = 22001 kg - 23000 kg   25,30
    zbroj osovinskih opterećenja = 23001 kg - 24000 kg   26,40
    zbroj osovinskih opterećenja > 24000 kg   26,40
14. SVA PRIKLJUČNA VOZILA (O4) s četiri osovine   26,40
    s pet osovina   33,00
    sa šest i više osovina   36,90
15. RADNI STROJ     0,00
16. POSEBNI SLUČAJEVI PO NAMJENI VOZILA Vatrogasno vozilo   1,10
    Pčelarsko vozilo   0,50
    Vozilo za kampiranje - stanovanje   0,40
    Starodobno vozilo (oldtimer) L kategorije   0,10
    Starodobno vozilo (oldtimer) M1 i N1 kategorije   0,30
    Starodobno vozilo (oldtimer) M2 i M3 kategorije   2,00
    Starodobno vozilo (oldtimer) N2 kategorije   4,00
    Starodobno vozilo (oldtimer) N3 kategorije   6,00
    Traktor ili traktorsko priključno vozilo   0,00
    Vozila za pokretne zabavne radnje (cirkus)   2,00
17.   VOZILA OPREMLJENA PLINSKOM INSTALACIJOM - LPG/CNG dodatna naknada na osnovni iznos  
    L kategorija vozila   1,00
    M1 i N1 kategorija vozila   2,56
    M2 i M3 kategorija vozila   10,00
    N2 i N3 kategorija vozila   10,00

Članak 5.

Godišnja se naknada za privremeno registrirana motorna i priključna vozila plaća unaprijed, u visini utvrđenoj u članku 4. ovoga Pravilnika, razmjerno vremenu važenja privremene registracije vozila (od 60 dana do najduže 12 mjeseci).

Članak 6.

Godišnja naknada plaća se u stanicama za tehnički pregled vozila ili se uplaćuje izravno na račun županijske uprave za ceste odnosno u proračun Grada Zagreba.
Stanice za tehnički pregled vozila izdaju vlasnicima vozila potvrdu o obračunatoj godišnjoj naknadi.
Pravne osobe u čijem su sastavu stanice za tehnički pregled vozila i županijske uprave za ceste, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, dužni su, sukladno ovome Pravilniku, sklopiti ugovor o raspoređivanja naplaćenih sredstava godišnje naknade, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i obavljanju drugih poslova koji su s tim povezani.

Članak 7.

Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godišnje naknade razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.
Zahtjev za povrat dijela plaćene godišnje naknade vlasnik motornih i priključnih vozila upućuje županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba.
Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano za vrijeme razdoblja za koje je godišnja naknada plaćena u skladu s odredbama ovog Pravilnika, novi vlasnik nije dužan platiti godišnju naknadu za to razdoblje, osim u slučaju da je prijašnji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat godišnje naknade prema odredbi stavka 1. ovog članka.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (»Narodne novine«, broj: 103/01 i 141/02).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu tridesetog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.