20.04.2016: Zaklada Ana Rukavina - uzimanje uzoraka krvi za tipizaciju u organizaciji Željke i Damira Kržak, u suradnji s mladeži HSLS Bjelovar