TKO SMO ?

 

Udruga povijesne tehnike kulture OLDTIMER KLUB CLASSIC Bjelovar

Udruga povijesne tehničke kulture Oldtimer klub Classic-Bjelovar registrirana je udruga pri Uredu za opću upravu bjelovarsko-bilogorske županije te pri Državnom zavodu za statistiku.

Klub je nastao kao težnja nekolicine Bjelovarčana, vlasnika i štovatelja oldtimer vozila, koji su zajedno sudjelovali kao samostalni posjetitelji ili članovi nekog od susjednih klubova na raznim susretima diljem Lijepe naše, da imaju vlastitu 'bazu' za djelovanje i zastupanje interesa, kao dio našeg grada te županije. To smo i uspjeli okupivši se u svibnju 2009.g., osmislili naziv i logotip pod kojim ćemo djelovati te krenuli na posao.

Nedugo nakon osnutka kluba organizirali smo 1. izložbu vozila članova našeg kluba u sklopu tradicionalne manifestacije Terezijana, na reprezentativnom prostoru ispred Pošte, u reprezentativno vrijeme - nedjelju popodne. Nastavak djelovanja piše povijest kulture koji se odnosi na tehniku starodobnih vozila; sedam održanih promotivnih susreta, tri sudjelovanja na manifestaciji Terezijana, tri izložbe na proljetnom međunarodnom sajmu u Gudovcu, najavljeno sudjelovanje na manifestaciji Križevačko spravišće.

Od 10. travnja 2010.g. klub je punopravni član hrvatskog oldtimer saveza - HROS-a.

Temeljna misao vodilja je okupljanje ljubitelja starih vozila, očuvanje, poticanje i razvoj tehničke kulture našeg kraja i županije, u cilju spriječavanja njezinog propadanja i uništavanja. Posebna briga nam je pridonošenje pomoći i zaštiti interesa članova, prvenstveno kroz stvaranje povoljnijih uvjeta za osiguranje i registraciju starodobnih vozila, kao i uvoz vozila, nabavku i razmjenu rezervnih i zamjenskih dijelova. Suradnjom s Hrvatskim oldtimer savezom stekli smo mogućnost povoljnijeg vrednovanja povijesnih vozila (PV) te produženja vrednovanja. Uštede pri registraciji i osiguranju povijesnih vozila mjere se u stotinama, a kroz razdoblje trajanja identifikacijske isprave i u tisućama kn.

ZAŠTO POSTATI ČLAN OLDTIMER KLUBA ''CLASSIC-BJELOVAR'' ?

prvenstveno zbog;

*- sakupljanja i očuvanja svih vrsta starodobnih cestovnih vozila kako bi se sprijecilo njihovo propadanje i 
uništavanje; OSOBNIH AUTOMOBILA, MOTOCIKALA, TRAKTORA kao i ostalih starih vozila.

*- promicanja, razvitka, širenja i unapreðenja, kulturne baštine u dijelu koji se odnosi na starodobna vozila i tehniku

*-oslobođenja plaćanja 90% iznosa naknade za korištenje cesta (cestarine)

*- osloboðenja placanja 90 % iznosa naknade za okoliš prilikom registracije;

*- ostvarivanja popusta za starodobna vozila u iznosu 50% na premiju pri sklapanju police obveznog
osiguranja, sukladno do tada ostvarenom bonusu, uz poštovanje još jednog uvjeta; posjedovanje još
jednog vozila iste vrste za svakodnevnu upotrebu

Pravilnik o starodobnim vozilima (Ministarstvo prometa, veza i infrastrukture) navodi: - ''starodobno vozilo je motorno vozilo koje je starije od 30 godina, sačuvano je ili ponovno obnovljeno u izvornom obliku, koje je zadovoljilo tehnički propisanim uvjetima i koje se ne koristi u svakodnevnom prometu.''

Članak 3 Pravilnika o registraciji i oznacavanju motornih vozila (MUP RH) navodi: "Za registraciju starodobnih vozila prilaže se dokaz da je vozilo po posebnom propisu razvrstano u kategoriju oldtimer vozila". Članak 4 navodi: Postupak vrednovanja i razvrstavanja provodi ovlašteni Savez:  HROS - HRVATSKI OLDTIMER SAVEZ

Hrvatski ured za osiguranje (HUO) navodi: ''Status starodobnog vozila dokazuje se identifikacijskom ispravom sukladno posebnim propisima o starodobnim vozilima.''Starodobna vozila osiguravaju se uz popust od 50% od premije sukladno pripadajućoj premijskoj grupi jedino u slučaju kada njegov vlasnik posjeduje i drugo vozilo za svakodnevnu upotrebu.
"

Klub je kao član HROS-a jedini u županiji mjerodavan za izdavanje potvrda za ostvarivanje navedenih popusta te ih svake godine izdaje članovima prilikom obavljanja registracije i sklapanja osiguranja.  Klub ima vlastitog povjerenika za vrednovanje starodobnih vozila (Saša Novak, mag.dipl.ing.prom.)


 

Svi tekstovi, napisi i članci, dokumenti te fotografije intelektualno su vlasništvo Kluba.  Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, Klub se odriče odgovornosti za bilo kakvu neovlaštenu uporabu ili zlouporabu navedenih materijala, prilikom čega će zakonskim putem tražiti obeštećenje.